Tag: nhận biết tinh trùng yếu

Tự nhận biết tinh trùng yếu qua các dấu hiệu

Tự nhận biết tinh trùng yếu qua các dấu hiệu

Để xác định tinh trùng mình có yếu hay không, các quý ông có thể thực hiện các xét nghiệm để kiểm tra. Nếu mật độ tinh trùng dưới 20 triệu/ml tinh dịch, tinh trùng nằm im nhiều quá 25